คอร์สเรียนเดี่ยว

รายวิชาที่เปิดสอนตามกลุ่มสาระวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย, สังคม, ภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ (ตามเนื้อหาระดับชั้นของโรงเรียน) …

เงื่อนไขคอร์ส:

  • จำนวนชั่วโมงเรียนต่อครั้ง ไม่เกิน 2 ชั่วโมง (ยกเว้นเด็กพิเศษ) สามารถเก็บชั่วโมงได้หากแจ้งลาล่วงหน้า
  • ลงทะเบียนขั้นต่ำ 10 ชั่วโมง / วิชา / คน (ครบ 30 ชั่วโมงติดกัน ภายใน 1 ภาคเรียนจะได้ส่วนลดทันทีในคอร์สนั้น 5%)
  • โรงเรียนประกันคุณภาพการเรียน หากเรียนตามกฏแล้วสอบ ยินดีสอนชดเชยคืนให้ตามเงื่อนไข

Course Price


rr