คอร์สเรียนกลุ่ม

รายวิชาที่เปิดสอนตามกลุ่มสาระวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย, สังคม, ภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ (ตามเนื้อหาระดับชั้นของโรงเรียน)

เงื่อนไขคอร์ส:

  • เปิดคอร์สให้ตามจำนวนนักเรียนที่กำหนด (หากไม่ครบต้องเพิ่มค่าเฉลี่ย)
  • คอร์ส 20 ชั่วโมง รวมค่าเอกสารประกอบการเรียนแล้ว สามารถชดเชยการเรียนได้หากลาด้วยเหตุอันควร
  • คอร์ส 60 ชั่วโมง ไม่รวมค่าเอกสารประกอบการเรียนแล้ว และไม่สามารถชดเชยการเรียนหากขาดเรียนตามตารางที่กำหนด

Course Price


rr