แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ

ประสบการณ์ กว่า 14 ปี

คอร์สระยะสั้นในมหาวิทยาลัยชั้นนำในแต่ละประเทศ ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้จริงจากประสบการณ์ตรงทั้งภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การรับผิดชอบตัวเอง รวมถึงการเรียนรู้ในการเข้าสังคมอย่างมีคุณภาพ

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเสริมทักษะและประสบการณ์ทางภาษาจากเจ้าของภาษาโดยมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การเรียนรู้
  • เพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน
  • เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพผู้เรียนให้มีความมั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออก
  • เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม การช่วยเหลือตนเอง และ EQ

รูปแบบการจัดการศึกษา

  1. Learning on Tour: เรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมต่าง (Activity-based learning) โดยผู้เรียนจะได้ฝึกฝนและใช้ภาษาจริงในสถานการณ์จริง
  2. Summer Comp: คอร์สระยะสั้นที่ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์คณาจารย์เจ้าของภาษาในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจ และเดินทางท่องเที่ยงในวันหยุดสุดสัปดาห์
  3. Study Abroad: Bangkok Academy Center ได้ร่วมมือกับสถาบันที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศเพื่อคุณภาพการเรียนการสอนให้กับนักเรียนไทย โดยสามารถศึกษาต่อได้ทั้งแบบระยะสั้น (1-3 เดือน) - ระยะยาว (1 ปี หรือหลักสูตรในระดับปริญญา)

Aoyama

Education Consultant

Japan Education Fair 2010 งานแนะแนวการศึกษาโรงแรมสุขุมวิทย์

แนะแนวการศึกษาที่มหาวิทยาลับหอการค้าไทย

สัมนาจีน กทม. - โรงแรมตะวันนา

rr