ผลิตภัณฑ์

Activity-based Learning
การจัดกิจกรรมทางการศึกษาเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ เน้นสาระควบคู่กับความสนุกสนาน ผ่านการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ให้เด็กเข้าถึงเนื้อหาได้ง่าย ไม่น่าเบื่อ ทำให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หนังสือ Activity Base Learning

Activity based learning 1

Activity based learning 2

Activity based learning 3

Activity based learning 4

Activity based learning 5

Activity based learning 6

Activity based learning 7

Activity based learning 8

Activity based learning 9

กิจกรรม

International Day Camp

งานวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ

International Day Camp

Academic Day

กิจกรรมงานวิชาการโรงเรียนต่างๆ

Academic Day

English Day Camp

กิจกรรมภาษาอังกฤษ

English Day Camp

Japanese Day Camp

กิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

Japanese Day Camp

Chinese Day Camp

กิจกรรมภาษาจีน

Chinese Day Camp

Development Activities

กิจกรรมเสริมพัฒนาการ

Development Activities
rr