ภาษาสเปน

คอร์สภาษาสเปน แบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี้ …

Spanish 4 kids:

- ภาษาสเปนระดับพื้นฐานสำหรับเด็ก โดยจัดการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมต่างๆ และสื่อ

Spanish 4 Adults:

- สำหรับผู้เรียนที่อยู่ระดับ ม.4 - ม.6 หรือผู้ที่ต้องการศึกษาต่อและการสอบชิงทุนการศึกษา

Spanish 4 Biz:

- สำหรับผู้เรียนที่มีความรู้ภาษาสเปนระดับกลางขึ้นไป ที่ต้องการนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ หรือติดต่อธุรกิจ

Course Price


rr