ภาษาเกาหลี

คอร์สภาษาเกาหลี แบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี้ …

Korean 4 kids:

- ภาษาเกาหลีระดับพื้นฐานสำหรับเด็ก โดยจัดการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมต่างๆ และสื่อ

Korean 4 Adults:

- สำหรับผู้เรียนที่อยู่ระดับ ม.4 - ม.6 หรือผู้ที่ต้องการศึกษาต่อและการสอบชิงทุนการศึกษา

Korean Conversation:

- สำหรับผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน สามารถนำไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้

Korean 4 Biz:

- สำหรับผู้เรียนที่มีความรู้ภาษาเกาหลีระดับกลางขึ้นไป ที่ต้องการนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ หรือติดต่อธุรกิจ

Course Price


rr