ภาษาญี่ปุ่น

คอร์สภาษาญี่ปุ่น แบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี้ …

Japanese 4 Kids:

- ภาษาญี่ปุ่นระดับพื้นฐาน สำหรับเด็บโดยจัดการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมต่างๆ และสื่อ

Japanese 4 Adults:

- สำหรับผู้ที่เรียนอยู่ระดับ ม.4 - ม.6 หรือผู้ที่ต้องการศึกษาต่อและการสอบชิงทุนการศึกษา

Japanese Conversation:

- สำหรับผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน สามารถนำไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Japanese 4 Biz:

- สำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับกลางขึ้นไป ที่ต้องการนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ หรือติดต่อธุรกิจ

Japanese N - Level:

- ระดับนี้ผู้เรียนต้องเป็นผู้ที่มีทักษะภาษาญี่ปุ่น และต้องการเตรียมตัวสอบเพื่อวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น

Course Price


rr