ภาษาฮินดี, อินเดีย

คอร์สภาษาฮินดี, อินเดีย แบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี้ …

Hindi 4 kids:

- ภาษาฮินดี, อินเดียระดับพื้นฐานสำหรับเด็ก โดยจัดการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมต่างๆ และสื่อ

Hindi 4 Adults:

- สำหรับผู้เรียนที่อยู่ระดับ ม.4 - ม.6 หรือผู้ที่ต้องการศึกษาต่อและการสอบชิงทุนการศึกษา

Hindi Conversation:

- สำหรับผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน สามารถนำไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้ โดยเรียนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง

Hindi 4 Biz:

- สำหรับผู้เรียนที่มีความรู้ภาษาฮินดี, อินเดียระดับกลางขึ้นไป ที่ต้องการนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ หรือติดต่อธุรกิจ

Course Price


rr