ภาษาฝรั่งเศส

คอร์สภาษาฝรั่งเศส แบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี้ …

Frence 4 kids:

- ภาษาฝรั่งเศสระดับพื้นฐานสำหรับเด็ก โดยจัดการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมต่างๆ และสื่อ

Frence 4 Adults:

- สำหรับผู้เรียนที่อยู่ระดับ ม.4 - ม.6 หรือผู้ที่ต้องการศึกษาต่อและการสอบชิงทุนการศึกษา

Frence 4 Biz:

- สำหรับผู้เรียนที่มีความรู้ภาษาฝรั่งเศสระดับกลางขึ้นไป ที่ต้องการนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ หรือติดต่อธุรกิจ

Course Price


rr