ภาษาอังกฤษ

คอร์สภาษาอังกฤษ แบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี้ …

English 4 kids:

- ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานสำหรับเด็ก โดยจัดการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมต่างๆ และสื่อ

English 4 Adults:

- สำหรับผู้เรียนที่อยู่ระดับ ม.4 - ม.6 หรือผู้ที่ต้องการศึกษาต่อและการสอบชิงทุนการศึกษา

English 4 Biz:

- สำหรับผู้เรียนที่มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับกลางขึ้นไป ที่ต้องการนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ หรือติดต่อธุรกิจ

Course Price


rr