ภาษาจีน

คอร์สภาษาจีน แบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี้ …

Chinese 4 kids:

- ภาษาจีนระดับพื้นฐานสำหรับเด็ก โดยจัดการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมต่างๆ และสื่อ

Chinese 4 Adults:

- สำหรับผู้เรียนที่อยู่ระดับ ม.4 - ม.6 หรือผู้ที่ต้องการศึกษาต่อและการสอบชิงทุนการศึกษา

Chinese Conversation:

- สำหรับผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน สามารถนำไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้ โดยเรียนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง

Chinese 4 Biz:

- สำหรับผู้เรียนที่มีความรู้ภาษาจีนระดับกลางขึ้นไป ที่ต้องการนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ หรือติดต่อธุรกิจ

Chinese 4 HSK:

- ระดับนี้ผู้เรียนต้องเป็นผู้ที่มีทักษะภาษาจีน และต้องการเตรียมตัวสอบเพื่อวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK

Chinese PAT 7.4:

- สำหรับนักเรียนที่จะเตรียมตัวสอบเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย

HSK (The Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì):

- วัดระดับภาษาจีน HSK

Special Course Thai for Chinese:

Course Price


rr